Na Logistiek en Economie HEAO Arnhem (1991-1995) en Bedrijfskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (1995-1997) werden de eerste stappen in het arbeidsproces gezet. Tijdens de eerste zes jaren projecten zijn er eveneens een aantal vakopleidingen op diverse gebieden gevolgd.

SAP:
• SAP R/3 Sales and Distribution
• SAP BW
• ASAP (Solution manager)
• ValueSAP

Op projectmanagement gebied worden hier PRINCE2 en het PM-BOK (body of Knowledge) van PMI kort toegelicht:

PRINCE2
Project In Controlled Environments is de Engelse projectmanagement methode die ook in Nederlands steeds meer navolging krijgt. 
PRINCE2 kent drie certificeringen: practitioner, Foundation en Expert. De eerste twee niveaus zijn met goed gevolg behaald.

PMI
De Amerikaanse organisatie Project Management Institute (PMI) heeft een Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) ontwikkeld die na een toetsing en de nodige aantoonbare projectervaring recht geeft op de titel PMP (Project Management Professional).

Voor de volledigheid wordt hier ook Norske Veritas genoemd die een multi level certificering uitgeeft (IPMA).